piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Edukacja zdrowotna ludzi w późnej dorosłości

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

-----

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru ogólny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Baranowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Baranowska, adiunkt

Cel przedmiotu

  • Wyposażenie studentów w wiedzę na temat miejsca i funkcji pedagogiki zdrowia w systemie kultury
    fizycznej człowieka starzejącego się.
  • Praktyczne przygotowanie studenta do realizacji treści edukacji zdrowotnej w instytucjach
    mających w swojej misji humanistyczna służbę wobec człowieka starzejącego się

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się studentów z problematyką pedagogiki

zdrowia, poznanie różnych koncepcji i poglądów na istotę zdrowia, wpływu środowiska oraz stylu życia na

zdrowie. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi również zapoznanie się z rolą edukatora zdrowia człowieka

starzejącego się, który musi być również animatorem aktywności rekreacyjnej, zabawowej, także

turystycznej. Ponadto student zostanie wyposażony w kompetencje niezbędne do opracowania

i realizacji projektów społecznych przeciwdziałających wykluczeniu cywilizacyjnemu ludzi starych.