piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Rekreacyjne formy żeglarstwa (windsurfing)


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 20.0 2.0
Suma 10.0 20.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. niemiecki,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru 2 kierunkowy (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_12_I_S_30 - Organizacja działalności rekreacyjnej i turystycznej w ośrodkach wypoczynku letniego (obóz letni)

Jednostka prowadząca

Katedra pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Załęski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Załęski, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem jest poznanie i opanowanie podstawowych form żeglugi na desce.windsurfingowej. Przedmiot obejmuje przygotowanie w zakresie stosowanych w rekreacji technik wypornościowych przy sile wiatru nie  przekraczającej 5-u st. Beauforta.

Opis przedmiotu

Zajęcia odbywają się w formie zblokowanej. Zajęcia prowadzone są na akwenie śródlądowym. Zajęcia stanowią drugi etap przygotowania do specjalizacji instruktorskiej.