piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Plażowa piłka siatkowa


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 20.0 2.0
Suma 10.0 20.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru 2 kierunkowy (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Ściślak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Ściślak, adiunkt

Cel przedmiotu

Prezentacja siatkówki plażowej jako atrakcyjnej formy aktywności ruchowej, rozwijającej wszechstronnie organizm człowieka. Zapoznanie studentów z czynnościami ruchowymi charakterystycznymi dla gry w siatkówkę plażową.

Opis przedmiotu

Charakterystyka siatkówki. System współzawodnictwa w siatkówce plażowej. Gry uproszczone w oparciu o siatkówkę plażową. Zapoznanie z wyróżnionymi działaniami w grze w siatkówkę plażową.