piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Kultura fizyczna i środowisko wodne


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 20.0 2.0
Suma 10.0 20.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru ogólny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Błacha, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Błacha, adiunkt,
mgr P. Piwowarczyk, asystent

Cel przedmiotu

zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi środowiska przyrodniczego oraz różnymi rodzajami zajęć ruchowych organizowanych w okresie letnim w środowisku wodny

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student zostaje zapoznany  podstawową wiedzą dotyczącą uprawiania różnych rodzajów sportów wodnych. Zostaje zapoznany z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i meteorologii w środowisku wodnym. Nabywa wiedze dotycząca planowania i projektowania zajęć w środowisku wodnym w zakresie najbardziej popularnych rodzajów sportów wodnych.