piątek, 19 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Łyżwiarstwo


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 20.0 2.0
Suma 10.0 20.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru 1 kierunkowy (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr U. Szczepanik, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr U. Szczepanik, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z łyżwiarstwem jako jedną z form rekreacyjnej aktywności fizycznej.

Opis przedmiotu

Zajęcia pozwalające na zapoznanie się studentów z popularną formą sportów zimowych jaką jest łyżwiarstwo. Podczas ćwiczeń studenci będą mieli okazję poznać podstawy prawidłowej techniki łyżwiarstwa, dowiedzieć się o sprzęcie używanym do tej dyscypliny, a także dowiedzą się o zasadach i bezpieczeństwie prowadzenia zajęć na lodowisku.