środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Hotelarstwo

Nazwa przedmiotu

Kontakty interpersonalne i interkulturowe w hotelarstwie
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Hotelarstwo

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Jabłonkowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Jabłonkowska, adiunkt

Cel przedmiotu

- zapoznać studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami komunikacji interpersonalnej i społecznej w warunkach globalizacji i wielokulturowości;

- pomóc w opanowaniu umiejętności potrzebnych do komunikowania się w zawodowych oraz prywatnych kontaktach międzykulturowych.

Opis przedmiotu

Udział w zajęciach pozwoli studentowi zgłębić wiedzę o zasadach komunikowania językowego i kulturowego w globalistycznym paradygmacie kultury XXI wieku. Rozwinie komunikacyjne kompetencje kulturowe na różnych poziomach świadomego uczestnictwa w kulturze i przestrzeniach życia społecznego.