czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Podstawy prawne i uwarunkowania funkcjonowania hoteli
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Hotelarstwo

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr W. Puciato, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr W. Puciato, asystent

Cel przedmiotu

1. Przekazanie studentom wiadomości o podstawowych instytucjach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych dotyczących hotelarstwa.

2. Zapoznanie studentów z aktualnym stanem prawnym w hotelarstwie oraz prawie w turystyce i rekreacji.

 3. Zapoznanie studentów z podstawowymi aktami normatywnymi.

 4. Przedstawienie unormowań prawnych dotyczących prowadzenia działalności dotyczącej hotelarstwa. 

Opis przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie nauczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu podstaw prawnych i uwarunkowań funkcjonowania hoteli. 

Głównym celem jest : 

1. zapamiętywanie faktów: definiuje, wymienia, wylicza, rozpoznaje i nazywa akty i normy prawne; 

2. zrozumienie wiedzy: wyjaśnia, uzasadnia, porównuje, odróżnia, klasyfikuje akty prawne; 

3. zastosowanie wiedzy: stosuje, interpretuje, wybiera podstawowe normy prawne; 

4. umiejętności oceny: wybiera, przedstawia wady i zalety, wnioskuje, uzasadnia, decyduje, zaleca, przewiduje skutki stosowania aktów, ustaw i rozporządzeń.