środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Hotelarstwo

Nazwa przedmiotu

Gastronomia i usługi dodatkowe w hotelu
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Hotelarstwo

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_II_S_81 - Funkcjonowanie hoteli - ćwiczenia terenowe,
KTIR_13_II_S_80 - Organizacja i technika pracy w hotelu,
KTIR_13_II_S_76 - Podstawy hotelarstwa

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr I. Gruszka, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr I. Gruszka, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z bogatą ofertą usług gastronomicznych i dodatkowych współczesnego przedsiębiorstwa hotelarskiego. Studenci poznają zasady i mechanizmy funkcjonowania zakładu gastronomicznego jako wykwalifikowanej komórki organizacyjnej hotelu, nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i organizowania konferencji i spotkań biznesowych, funkcjonowania cateringu hotelowego oraz innych części usługowych zakładu hotelarskiego.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest na 2 stopniu studiów kierunku Turystyka i Rekreacja, na specjalności Hotelarstwo. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z funkcjonowaniem pozostałych (poza noclegowym) usługowych przedsiębiorstwa hotelarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zakładu gastronomicznego.