czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Hotelarstwo

Nazwa przedmiotu

Funkcjonowanie hoteli - ćwiczenia terenowe


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 60.0 4.0
Suma 0 60.0 4.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Hotelarstwo

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_S_I_33 - Funkcje turystyczne obszarów - pilotaż i przewodnictwo,
KTIR_13_II_S_82 - Geografia hotelarstwa,
KTIR_12_I_S_33 - Obsługa ruchu turystycznego,
KTIR_13_II_S_76 - Podstawy hotelarstwa,
KTIR_12_I_S_07 - Podstawy turystyki,
KTIR_13_II_S_10 - Techniki reklamowe w turystyce i rekreacji,
STIR_12_II_N_06 - Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Fedyk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr W. Fedyk, adiunkt

Cel przedmiotu


  1. Zapoznanie się studentów w praktyce z  organizacją i funkcjonowaniem oraz wyposażeniem i usługami świadczonymi w różnych typach zakładów hotelarskich w obszarach recepcji turystycznej za granicą.
  2. Nabycie wiedzy oraz umiejętności wartościowania infrastruktury hotelarskiej w danych typach przestrzeni geograficznej oraz ich przystosowania na potrzeby rozwoju różnych form turystyki.
  3. Zapoznanie się studentów w praktyce z aspektami i modelami gościnności, klasyfikacją i kategoryzacja obiektów hotelarskich w Europie, przykładami niszowych typów obiektów hotelarskich, w których świadczone są usługi hotelarskie, systemami bezpieczeństwa gości i ich mienia oraz regulaminami hotelu, lokalnymi zasadami obsługi gości hotelowych, techniką pracy w recepcji i w wybranych częściach hotelu
  4. Nabycie praktycznych umiejętności obsługi różnych typów przedsięwzięć turystycznych na bazie obiektów hotelarskich, w tym pełnienia roli: wyspecjalizowanej kadry turystycznej, tj. pilota grup turystycznych, animatora turystyki, informatora turystycznego, samodzielnego organizatora specjalistycznych przedsięwzięć turystycznych w bazie hotelarskiej i towarzyszącej.

Opis przedmiotu

Przedmiot "Funkcjonowanie hoteli - ćwiczenia terenowe" adresowany jest do studentów kierunku turystyka i rekreacja o specjalności hotelarskiej planujących pełnienie funkcji kadr na rynku turystycznym w różnych formach aktywności zawodowej (w tym jako przedsiębiorców) w sektorze hotelarskim. Zagadnienia realizowane w ramach przedmiotu w formie ćwiczeń terenowych mają za celu dostarczenie studentowi niezbędnej wiedzy (teorii i technik)  i praktycznych umiejętności z zakresu funkcjonowania różnych typów obiektów bazy noclegowej (w tym za granicą, i specjalistycznych) i zasad ich praktycznego zarządzania (w tym w sferze: budowania oferty, marketingu, działania poszczególnych działów i sekcji obiektu hotelarskiego, zagadnień ekonomicznych i kalkulacji kosztowych oraz rozliczeń, technik pełnienia funkcji kadr  obsługi turystów i klientów oraz gości - recepcja, gastronomia, animacja, marketing, itp.).