czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Organizator przedsięwzięć turystycznych

Nazwa przedmiotu

Organizacja eventów (wydarzeń) turystycznych
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć turystycznych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

STIR_12_II_S_10 - Funkcjonowanie sektora turystycznego - ćwiczenia terenowe,
STIR_12_II_S_11 - Podstawy organizacji przedsięwzięć turystycznych

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr I. Gruszka, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr I. Gruszka, adiunkt,
dr T. Smolarski, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 . umożliwienie pozyskania niezbędnej wiedzy teoretycznej z zakresu metodologii kreowania i organizowania imprez, spotkań i wydarzeń specjalnych.

C2. umożliwienie nabywania umiejętności praktycznych z zakresu planowania, organizowania, realizacji oraz rozliczania różnych typów eventów (m.in. z sektora MICE (konferencja, warsztaty branżowe, targi, prezentacje) i imprez (sportowych, kulturalnych, motywacyjnych, integracyjne)

C3. umożliwienie nabywania praktycznych umiejętności obsługi różnych typów imprez i eventów: przygotowanie do pełnienia roli lidera – kierującego eventem, zasad organizacji, komunikacji z klientami, mediami; przygotowanie do współpracy z firmami kooperującymi w zakresie zamawiania świadczeń, kontroli i rozliczania.

Opis przedmiotu

Zajęcia realizowane na 2 stopniu studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja na specjalności Organizator Przedsięwzięć Turystycznych. Przedmiot ma na celu przygotowanie studentów do podjęcia skutecznych działań związanych z planowaniem, organizacją i zarządzaniem projektami eventowymi. W trakcie zajęć studenci poznają rodzaje eventów oraz zasady koordynowania realizacji wydarzeń, zdobędą umiejętności z zakresu organizacji i planowania wydarzenia, działań promocyjnych towarzyszących eventom  oraz rozliczania imprezy.