środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Hotelarstwo

Nazwa przedmiotu

Podstawy hotelarstwa


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 15.0 20.0 5.0
Suma 15.0 20.0 5.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć turystycznych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_II_S_06 - Regiony turystyczne,
STIR_12_II_N_06 - Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr I. Gruszka, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr I. Gruszka, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 -  wprowadzenie studentów w problematykę funkcjonowania sektora hotelarskiego;

C2 - dostarczenie podstawowej wiedzy związanej z branżą hotelarską jak również

C3 - przygotowanie studentów do dalszych przedmiotów specjalnościowych niezbędnych do  samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania usług hotelarskich w obiektach hotelarskich lub innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie.

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest na I roku 2 stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja na specjalności Hotelarstwo. Jest to pierwszy z przedmiotów specjalnościowych porządkujący dotychczasową wiedzę i wprowadzający studentów w podstawowe wiadomości z zakresu współczesnego hotelarstwa, tj. najważniejsze pojęcia i definicje, charakterystyka poszczególnych rodzajów obiektów hotelarskich oraz innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, przedstawienie struktur funkcjonalno-organizacyjnych w hotelarstwie oraz ukazanie specyfiki zawodu hotelarza.