środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Organizator Przedsięwzięć Turystycznych

Nazwa przedmiotu

Modele zachowań turystycznych


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 20.0 2.0
Suma 10.0 20.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć turystycznych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_II_S_71 - Planowanie i organizowanie przedsięwzięć turystycznych,
KTIR_13_S_I_07 - Podstawy turystyki

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Sołtysik, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. M. Sołtysik, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest omówienie mechanizmów zachowań turystycznych, które prowadzą do konsumpcji turystycznej - od motywacji turystów poprzez teorię zachowań konsumentów, poszczególne etapy decyzji nabywczych, charakterystykę profilu psychologicznego i społecznego konsumenta po przemiany pod wpływem turystyki w obszarach docelowych. 

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany w formie wykładów. Treści przedmiotu "Modele zachowań turystycznych" obejmują zakres wiedzy dotyczącej uwarunkowań i stymulant procesu podejmowania decyzji konsumenckich na rynku turystyczno-wypoczynkowym. Zagadnienia realizowane w ramach przedmiotu powinny dostarczyć studentom niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu analizowania i kreowania zachowań turystycznych oraz ich oddziaływania na środowisko docelowe (społeczno-gospodarcze).