czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Organizator Przedsięwzięć Turystycznych

Nazwa przedmiotu

Promocja i sprzedaż przedsięwzięć turystycznych (produkt)
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć turystycznych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_II_S_11 - Produkt turystyczny i rekreacyjny,
KTIR_13_II_S_10 - Techniki reklamowe w turystyce i rekreacji,
STIR_12_II_N_06 - Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Fedyk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr W. Fedyk, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy oraz wyćwiczenie umiejętności w zakresie prowadzenia działań promocyjnych (z wykorzystaniem narzędzi i instrumentów promocji) oraz organizowania procesu sprzedaży i obsługi klientów (z wykorzystaniem koncepcji marketing mix) korzystających z przedsięwzięć turystycznych różnego typu, w warunkach konkurencji na rynku.

Opis przedmiotu

Przedmiot jest elementem kontynuacji procesu nauczania umiejętności menedżerskich na specjalności Organizator Przedsięwzięć Turystycznych w zakresie organizowania promocji i sprzedaży przedsięwzięć turystycznych, z użyciem metod i technik wpływających na skuteczności i efektywności procesu komercjalizacji danego przedsięwzięcia turystycznego (produktu). Kluczowym elementem procesu kształcenia jest powiązanie wiedzy bazowej wyrastającej z obszaru marketing mix i zarządzania (wykłady), z nauczaniem umiejętności praktycznych w obszarze technik i narzędzi promocji  oraz sprzedaży (ćwiczenia).