środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Organizator Przedsięwzięć Turystycznych

Nazwa przedmiotu

Planowanie i organizowanie przedsięwzięć turystycznych
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć turystycznych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_12_I_S_20 - Ekonomika turystyki i rekreacji,
KTIR_12_I_S_33 - Obsługa ruchu turystycznego,
KTIR_12_I_S_23 - Organizacja ruchu turystycznego,
KTIR_12_I_S_07 - Podstawy turystyki,
STIR_12_II_S_44 - Polityka turystyczna,
KTIR_12_I_S_43 - Prawo w turystyce i rekreacji

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Sołtysik, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr W. Fedyk, adiunkt,
dr hab. M. Sołtysik, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy z zakresu uwarunkowań organizacyjno-prawnych planowania przedsięwzięć turystycznych w ujęciu międzysektorowym, form i zasad kooperacyjnych oraz możliwości projektowania oferty ich realizacji w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym w oparciu o zadania własne jednostek publicznych.

Pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie teorii planowania (projektowania, wdrażania i realizacji oraz kontroli i ewaluacji) różnych typów przedsięwzięć turystycznych.

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie planowania (organizacji) różnych typów przedsięwzięć turystycznych ukierunkowanych zarówno na turystę indywidualnego, „turystę instytucjonalnego” oraz podmioty gospodarcze, instytucje, organizacje oraz stowarzyszenia turystyczne świadczące usługi, jak też prowadzące turystyczną działalność organizatorską.

Nabycie umiejętności praktycznych w zakresie technik planowania (projektowania, wdrażania i realizacji oraz kontroli i ewaluacji) określonych typów przedsięwzięć turystycznych, w różnych sektorach gospodarki turystycznej.
Zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej przy opracowywaniu projektów przedsięwzięć turystycznych oraz umiejętności publicznego prezentowania ich struktury i treści w ujęciu ofertowym.

Opis przedmiotu

Przedmiot "Planowanie i organizowanie przedsięwzięć turystycznych" adresowany jest do studentów/tek specjalności turystycznych planujących pełnienie funkcji menedżerskich i eksperckich na rynku turystycznym w różnych formach aktywności zawodowej, podejmowanej w obrębie poszczególnych sektorów gospodarki turystycznej, zarówno prywatnej, jak i społecznej czy publicznej. Zagadnienia realizowane w ramach przedmiotu w formie wykładów i ćwiczeń mają za cel dostarczenie studentowi niezbędnej wiedzy (teorii i technik) i praktycznych umiejętności w zakresie uwarunkowań, możliwości oraz praktycznego planowania (projektowania, wdrażania i realizacji oraz kontroli i ewaluacji) różnych typów przedsięwzięć turystycznych, w poszczególnych sektorach gospodarki turystycznej - na rzecz, zarówno turystów indywidualnych, jak i "turystów instytucjonalnych".