środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

Organizator Przedsięwzięć Turystycznych

Nazwa przedmiotu

Projektowanie przedsiewzięć turystycznych - ćwiczenia terenowe
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć turystycznych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_S_I_33 - Funkcje turystyczne obszarów - pilotaż i przewodnictwo,
KTIR_13_II_S_06 - Regiony turystyczne

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr I. Gruszka, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr I. Gruszka, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. nabycie wiedzy i umiejętności wartościowania przestrzeni turystycznej oraz elementów infrastruktury oraz ich przystosowania na potrzeby różnych form turystyki;
  2. pozyskanie wiedzy teoretycznej z zakresu metodologii programowania i technik obsługi różnych typów imprez turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki imprez wyjazdowych, o charakterze objazdowym;
  3. nabycie specjalistycznych umiejętności programowania, realizacji i rozliczania  zróżnicowanych typów imprez turystycznych (min. wyjazdowych o charakterze poznawczym, z sektora MICE - konferencje, warsztaty, study tour     i imprez turystyki aktywnej oraz specjalistycznej - gry terenowe, rajdy;
  4.   nabycie praktycznych umiejętności różnych typów imprez turystycznych, w tym pełnienia roli wyspecjalizowanej kadry turystycznej, tj. pilota grup turystycznych, animatora turystyki, informatora turystycznego czy organizatora imprez turystycznych.                         

Opis przedmiotu

Przedmiot "Projektowanie przedsięwzięć turystycznych" adresowany jest do studentów kierunku turystyka i rekreacja planujących pełnienie funkcji kadr na rynku turystycznym w różnych formach aktywności zawodowej (w tym jako przedsiębiorców). Zagadnienia realizowane w ramach przedmiotu w formie ćwiczeń terenowych mają za celu dostarczenie studentowi niezbędnej wiedzy (teorii i technik) i praktycznych umiejętności z zakresu organizacji różnych typów przedsięwzięć turystycznych i ich praktycznej obsługi (w tym w sferze: programowania przedsięwzięć turystycznych, stosowania prawa w turystyce, zagadnień ekonomicznych i kalkulacji kosztowych oraz rozliczeń, technik pełnienia funkcji kadr turystycznych obsługi turystów - pilot i przewodnik, itp.) świadczonych dla różnych typów grup turystycznych (w tym wyspecjalizowanych), typów i form działalności turystycznej i różnych typów podmiotów gospodarki turystycznej.