środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Psychospoleczne podstawy zagrożeń zdrowotnych
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Promocja zdrowia w rekreacji

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Boroń-Krupińska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Boroń-Krupińska, adiunkt,
dr hab. L. Kulmatycki, prof. AWF Wrocław,
dr A. Surynt, adiunkt

Cel przedmiotu

C1- umożliwienie studentom zapoznania się z podstawami psychospołecznych zagrożeń zdrowotnych
C2-umożliwienie przyswojenia wiedzy na temat głównych przyczyn i zjawisk związanych z zagrożeniami zdrowotnymi

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z  aktualnymi, podstawowymi zagrożeniami cywilizacyjno-technologicznymi, wpływajacymi na  zdrowie człowieka. W ramach przedmiotu student poznaje trendy związane z eskalacją zagrożeń zdrowotnych, uwarunkowania osobowościowe oraz społeczne, determinujace samopoczucie człowieka.