środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Promocja zdrowia w rekreacji

Nazwa przedmiotu

Strategie w promocji zdrowia
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Promocja zdrowia w rekreacji

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Surynt, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Surynt, adiunkt

Cel przedmiotu

Umożliwienie zdobycia wiedzy na temat współczesnych strategii wdrażania programów w promocji zdrowia oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do opracowania programu promocji zdrowia.


Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów  z problematyką współczesnych strategii wdrażania programów w promocji zdrowia. W ramach przedmiotu student zdobędzie umiejętności niezbędne do opracowania programu promocji zdrowia.