czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Promocja zdrowia w rekreacji

Nazwa przedmiotu

Mierniki jakości życia


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 25.0 3.0
Suma 10.0 25.0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Promocja zdrowia w rekreacji

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Surynt, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Surynt, adiunkt

Cel przedmiotu

Umożliwienie zdobycia wiedzy na temat  mierników jakości życia związanymi ze zdrowiem oraz umożliwienie nabywania umiejętności w zakresie posługiwania się dostępnymi metodami oceny zdrowia jako dobrostanu psychofizycznego i społecznego.Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się studentów z problematyką mierników jakości życia związanymi ze zdrowiem. W ramach przedmiotu student nabędzie umiejętności  w zakresie posługiwania się dostępnymi metodami oceny zdrowia jako dobrostanu psychofizycznego i społecznego.