środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Promocja zdrowia w rekreacji

Nazwa przedmiotu

Podstawy dietetyki
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Promocja zdrowia w rekreacji

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. M. Słowińska-Lisowska, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr inż. A. Książek, adiunkt,
prof. dr hab. M. Słowińska-Lisowska, prof. zw.,
dr inż. A. Zagrodna, adiunkt

Cel przedmiotu

Nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą szczegółową z zakresu żywienia sportowców różnych dyscyplin sportowych.

Wprowadzenie studentów w zagadnienia żywienia osób poddanych różnorodnym wysiłkom fizycznym, związanych z dużym wydatkiem energii i zwiększonym zapotrzebowaniem na niektóre składniki odżywcze.

Zapoznanie z indywidulanym planowaniem jadłospisów dla zawodników różnych dyscyplin sportowych.


Opis przedmiotu

Przedmiot jest realizowany w wymiarze 10 godzin wykładów i 20 godzin ćwiczeń. Przedmiot prowadzony jest w formie referatów, prezentacji multimedialnych i dyskusji. Tematyka wykładów dotyczy zasad prawidłowego żywienia sportowców w zależności od rodzaju uprawianej dyscypliny oraz doboru odpowiednich suplementów diety, które wspomagają wysiłek fizyczny. Ćwiczenia mają na celu wykształcenie umiejętności określania zapotrzebowania energetycznego, na  składniki odżywcze oraz plan suplementacyjny w zależności od rodzaju i intensywności aktywności fizycznej.