środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Emisja i higiena głosu




Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Promocja zdrowia w rekreacji

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr M. Jonkisz-Gawrońska, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr M. Jonkisz-Gawrońska, starszy wykładowca

Cel przedmiotu

  1. Zapoznanie się z zasadami prawidłowej emisji głosu.
  2. Poznanie elementarnych zasad higieny aparatu głosowego.
  3. Poznanie podstawowych zasad prawidłowej dykcji.

Opis przedmiotu

Każda osoba posługująca się głosem w pracy zawodowej powinna pamiętać, że na sprawność mowy mają wpływ dwa czynniki: poprawne posługiwanie się głosem czyli poprawna emisja głosu oraz prawidłowa dykcja.

Zajęcia oparte są przede wszystkim na różnego rodzaju ćwiczeniach: oddechowych, głosowych i dykcyjnych podpartych elementarną wiedzą teoretyczną.

Studenci uczą się podstaw prawidłowej emisji głosu, poprawiają swoją wymowę oraz potrafią chronić swój głos.