środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Promocja zdrowia w rekreacji

Nazwa przedmiotu

Teoria i historia promocji zdrowia


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 20.0 10.0 2.0
Suma 20.0 10.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Promocja zdrowia w rekreacji

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Surynt, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Surynt, adiunkt

Cel przedmiotu

Umożliwienie zdobycia wiedzy na temat teorii i historii promocji zdrowia oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do posługiwania się światowymi, europejskimi i krajowymi dokumentami promocji zdrowia, jak również ustawowymi zapisami dotyczącymi profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się studentów z problematyką teorii i historii promocji zdrowia. W ramach przedmiotu student nabędzie umiejętności  w zakresie posługiwania się dostępnymi dokumentami promocji zdrowia (światowymi, europejskimi i krajowymi), jak również ustawowymi zapisami dotyczącymi profilaktyki chorób i promocji zdrowia w Polsce.