czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Promocja zdrowia w rekreacji

Nazwa przedmiotu

Biomedyczne podstawy zdrowia
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Promocja zdrowia w rekreacji

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Biologicznych Podstaw Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. n. med. M. Mędraś, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. P. Jóźków, adiunkt,
prof. dr hab. n. med. M. Mędraś, prof. zw.,
dr inż. A. Zagrodna, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Przekazanie studentom  wiedzy o zdrowiu i czynnikach go warunkujących oraz zasadach profilaktyki i promocji zdrowia w odniesieniu do najczęściej występujących zaburzeń i chorób. 

2. Przedstawienie sposobów diagnozowania potrzeb wychowanków w zakresie edukacji zdrowotnej, planowania i realizacji zdrowotnych programów edukacyjnych; tworzenia wzorców zachowań prozdrowotnych oraz podjęcia działania na  rzecz kreowania zdrowego środowiska życia, pracy i nauki.

Opis przedmiotu

Przedmiot prowadzony jest w formie referatów, prezentacji multimedialnych i dyskusji. Tematyka przedmiotu dotyczy praktycznych i poznawczych zagadnień związanych z medycyną oraz promocją zdrowia.