środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Techniki relaksacji w rekreacji

Nazwa przedmiotu

Trening autogenny Schultza
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Techniki relaksacyjne w rekreacji

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Boroń-Krupińska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Boroń-Krupińska, adiunkt,
dr K. Gębura, adiunkt

Cel przedmiotu

C1- umożliwienie nabycia wiedzy z zakresy treningu autogennego wg Schultza

C2-umożliwienie nabycia umiejętności wykrywania napięć we własnym ciele

C3- umożliwienie umiejętności wyboru właściwego ćwiczenia dla usunięcia zdiagnozowanego napięcia.

C4- umożliwienie przejęcie odpowiedzialności za stworzenie odpowiednich warunków dla siebie i współćwiczących potrzebnych do przeprowadzenia sesji treningu autogennego.
Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów z treningiem autogennym wg Schultza. W ramach przedmiotu student pozna główne zasady uczestnictwa w treningu autogennym,zdobędzie umiejętność wykrywania zbędnego napięcia w ciele oraz doskonalić będzie kompetencje w zmniejszaniu intensywności napięcia fizycznego. Ponadto student przyjmuje odpowiedzialność za stworzenie odpowiednich warunków dla siebie i współćwiczących potrzebnych do przeprowadzenia sesji treningu autogennego.