środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Techniki Relaksacyjne w Rekreacji

Nazwa przedmiotu

Trening progresywny Jacobsona
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Techniki relaksacyjne w rekreacji

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Gębura, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Boroń-Krupińska, adiunkt,
dr K. Gębura, adiunkt

Cel przedmiotu

C 1 Umożliwienie zdobywania wiedzy z zakresu zasad stosowanych  treningu progresywnym Jacobsona.

C2 Umożliwienie zdobywania umiejętności rozróżniania napięcia i rozluźnienia w ciele oraz przy pomocy poznanych ćwiczeń odpowiedniego niwelowania rozpoznanego napięcia.

C3 Organizowanie warunków do kształtowania się u studentów odpowiedzialności za tworzenie odpowiedniej atmosfery pozdczas relaksacji.


 

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student pozna teoretyczne podstawy stosowane w treningu progresywnym Jacobsona oraz w praktyce podczas relaksacji będzie miał możliwość doskonalenia umiejętności rozpoznawania rozluźnienia i napięcia w swoim ciele. Zdobędzie umiejętność stosowania na sobie i grupie relaksacji zróżnicowanej oraz niwelowania rozpoznanego napięcia poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia.