czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Techniki Relaksacyjne w Rekreacji

Nazwa przedmiotu

Relaksacyjne formy ekspresji ruchowej
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Techniki relaksacyjne w rekreacji

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Gębura, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Gębura, adiunkt

Cel przedmiotu

Zapoznanie z formami ekspresji ruchowej ukierunkowanej na relaksację.

Nauka uzewnętrzniania emocji, myśli i uczuć poprzez ruch.

 


 

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu "Relaksacyjne formy ekspresji ruchowej" student pozna podstawowe pojęcia z zakresu ekspresji ruchowej. Podczas indywidualnej i grupowej praktyki będzie poszukiwał autentyczności w ruchu i traktował ruch jako formę wypowiadania swoich emocji, uczuć, myśli.