środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Techniki relaksacji w rekreacji

Nazwa przedmiotu

Ćwiczenia świadomości ciała


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 5.0 15.0 2.0
Suma 5.0 15.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Techniki relaksacyjne w rekreacji

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Boroń-Krupińska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Boroń-Krupińska, adiunkt,
dr K. Gębura, adiunkt

Cel przedmiotu

C1- umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu ćwiczeń podnoszących świadomość ciała

C2- umożliwienie kształtowania umiejętności planowania i przeprowadzenia treningu  w zakresie ćwiczeń świadomości ciała

C3 - umożliwienie nabywania kompetencji społecznych w zakresie organizacji i koordynacji pracy w grupie niezbędnych do  przeprowadzenia programu ćwiczeń świadomości ciała

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów z zagadnieniami dotyczącymi metod podnoszących świadomość ciała. W ramach przedmiotu student nabywa i  doskonali umiejętności planowania i przeprowadzania treningu ćwiczeń świadomości ciała oraz zdobywa kompetencje pozwalające na organizację i koordynację pracy w grupie podczas realizowania programu ćwiczeń podnoszących świadomość ciała.