czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Język angielski w turystyce i rekreacji
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski

Status przedmiotu

Moduł: Językowy (student wybiera jeden język nowożytny)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Dziedzic, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Dziedzic, adiunkt

Cel przedmiotu

Pogłębienie zasobu słownictwa i struktur gramatycznych w języku angielskim z zakresu turystyki i rekreacji zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia.

Opis przedmiotu

Przedmiot umożliwia studentom opanowanie profesjonalnego słownictwa w języku angielskim z zakresu kilkunastu zagadnień z turystyki i rekreacji. W trakcie zajęć ćwiczone są wszystkie umiejętności językowe: czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie.