czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

Organizacja Przedsięwzięć Turystycznych

Nazwa przedmiotu

Doradztwo menadżerskie w turystyce i rekreacji


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 20.0 10.0 3.0
Suma 20.0 10.0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_12_II_S_02 - Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych,
KTIR_13_S_I_21 - Obsługa ruchu turystycznego,
KTIR_13_S_I_17 - Organizacja ruchu turystycznego,
KTIR_12_I_S_07 - Podstawy turystyki,
KTIR_13_S_I_27 - Prawo w turystyce i rekreacji,
STIR_12_II_N_06 - Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Fedyk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr W. Fedyk, adiunkt

Cel przedmiotu

Uzyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie doradztwa menedżerskiego ukierunkowanego na turystę indywidualnego, „turystę instytucjonalnego” oraz podmioty gospodarcze, instytucje, organizacje oraz stowarzyszenia turystyczne świadczące usługi, jak też prowadzące turystyczną i rekreacyjna działalność organizatorską

Posiadanie wiedzy teoretycznej w zakresie teorii i technik doradztwa menedżerskiego oraz wiedzy praktycznej w zakresie komunikowania się w procesie doradztwa

Nabycie umiejętności praktycznych świadczenia usług doradczych w różnych sektorach gospodarki turystycznej i rekreacji, w tym przygotowywania projektów o dotacje publiczne (także ze środków UE)

Opis przedmiotu

Doradztwo menedżerskie adresowane jest do studentów specjalności turystycznych i rekreacyjnych planujących pełnienie funkcji doradczych i eksperckich na rynku turystycznym oraz rekreacji w różnych formach aktywności zawodowej (w tym jako przedsiębiorców). Zagadnienia realizowane w ramach przedmiotu w formie wykładów i ćwiczeń mają za cel dostarczenie studentowi niezbędnej wiedzy (teorii i technik)  i praktycznych umiejętności z zakresu doradztwa menedżerskiego (analizy, projekty, strategie, biznes plany, wnioski, usługi, komunikacja, negocjacje, PR) świadczonego dla różnych typów działalności turystycznej oraz rekreacyjnej i różnych typów podmiotów gospodarki turystycznej czy usług rekreakcyjnych, w tym dla turysty indywidualnego, „turysty instytucjonalnego” oraz branżowych podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych, organizacji oraz stowarzyszeń turystycznych i innych podmiotów rynku turystycznego i rekreacyjnego.