środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Techniki relaksacyjne w turystyce

Nazwa przedmiotu

Fizjologiczne metody kontroli relaksacji
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Techniki relaksacyjne w rekreacji

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_03 - Fizjologia człowieka

Jednostka prowadząca

Katedra Fizjologii i Biochemii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Hebisz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Hebisz, adiunkt,
dr P. Hebisz, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Poznanie reakcji organizmu człowieka na różne formy relaksacji.

2. Poznanie roli relaksacji w przywracaniu homeostazy organizmu.

3. Poznanie  i dobranie form i rodzajów relaksacji wpływających na zwiększenie efektywności restytucji i zmniejszenie objawów zmęczenia po różnych rodzajach wysiłków fizycznych.

4. Poznanie wpływu relaksacji na odbiór wrażeń zmysłowych

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające studentom poznanie i rozumienie wpływu różnych form i rodzajów relaksacji na funkcjonowanie organizmu człowieka w warunkach spoczynkowych, wysiłkowych i stresowych. Daje możliwość nabycia umiejętności samodzielnej, prawidłowej oceny reakcji organizmu na bodźce relaksacyjne w zależne od ich siły, czasu działania i rodzaju. Obejmuje także zagadnienia pozwalające ocenić szybkość, skuteczność restytucji  powysiłkowej i głębokość zmęczenia.. Na podstawie zdobytej wiedzy pozwala na  rozwiązywanie problemów związanych indywidualną realizacją programu aktywności fizycznej w kategoriach koncepcji  zastosowanych metod relaksacyjnych i ich weryfikacji.