środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Techniki relaksacyjne w rekreacji

Nazwa przedmiotu

Stres w teorii i praktyce
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Techniki relaksacyjne w rekreacji

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

STIR_12_II_S_05 - Stres w teorii i praktyce 1

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Surynt, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Surynt, adiunkt

Cel przedmiotu

Umożliwienie zdobycia wiedzy na temat współczesnych psychospołecznych koncepcji stresu oraz metod radzenia sobie z nim w rożnych sytuacjach.

Umożliwienie nabywania umiejętności w zakresie posługiwania się dostępnymi narzędziami do pomiaru stresu, określania stylów radzenia sobie ze stresem oraz diagnozowania emocjonalnych stereotypów reagowania na stres.


Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się studentów z problematyką stresu, jego psychospołecznymi koncepcjami oraz metodami radzenia sobie z nim w rożnych sytuacjach.W ramach przedmiotu student nabędzie umiejętności  w zakresie posługiwania się dostępnymi narzędziami do pomiaru stresu, określania stylów radzenia sobie ze stresem oraz diagnozowania emocjonalnych stereotypów reagowania na stres.