środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Techniki Relaksacyjne w Rekreacji; Promocja Zdrowia w Rekreacji; Rekreacja Ruchowa; Trener Outdoor; Turystyka Kulturowa i Przyrodnicza; Organizator Przedsięwzięć Turystycznych; Hotelarstwo;

Nazwa przedmiotu

Produkt turystyczny i rekreacyjny


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 30.0 0 2.0
Suma 30.0 0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_12_I_S_33 - Obsługa ruchu turystycznego,
KTIR_12_I_S_23 - Organizacja ruchu turystycznego,
KTIR_12_I_S_07 - Podstawy turystyki,
SSPORT_13_II_S_45 - Podstawy turystyki i rekreacji,
KTIR_12_II_S_06 - Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Fedyk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr W. Fedyk, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. Pozyskanie wiedzy w zakresie podstawowych pojęć, narzędzi oraz koncepcji budowania i rozwoju produktu turystycznego i rekreacyjnego oraz opanowanie zasad tworzenia i komercjalizacji produktu turystycznego i rekreacyjnego.
  2. Nabycie podstawowych umiejętności samoanalizy przez studenta/-tkę i rozumienia współczesnych zmian w sektorze komercjalizacji produktów turystycznych i rekreacyjnych.
  3. Pozyskanie niezbędnych umiejętności aplikacyjnych, poznanych zasad i narzędzi, pozwalających wprowadzać je w procesie rozwoju produktu turystycznego i rekreacyjnego w Polsce.
  4. Opanowanie znajomości zagadnień związanych z tworzeniem, standaryzacją, nadawaniem marki produktom turystycznym i rekreacyjnym w Polsce oraz rozumienie (w stopniu średnio zaawansowanym) współczesnych zjawisk i procesów związanych z tworzeniem i rozwojem produktu turystycznego i rekreacyjnego.

Opis przedmiotu

Przedmiot "Produkt turystyczny i rekreacyjny" adresowany jest do studentów kierunku turystyka i rekreacja na poziomie specjalności zawodowych planujących pełnienie funkcji kadr na rynku turystycznym w różnych formach aktywności zawodowej (w tym jako przedsiębiorców) w sferze oceny, kształtowania i rozwoju różnych typów produktów turystycznych i rekreacyjnych. Zagadnienia realizowane w ramach przedmiotu w formie wykładów mają za cel dostarczenie studentowi niezbędnej wiedzy (teorii i technik) z zakresu narzędzi oraz koncepcji budowania i rozwoju produktu turystycznego i rekreacyjnego oraz opanowanie zasad tworzenia i komercjalizacji produktu turystycznego i rekreacyjnego.