czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Techniki reklamowe w turystyce i rekreacji


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 15.0 15.0 2.0
Suma 15.0 15.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Jabłonkowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Jabłonkowska, adiunkt

Cel przedmiotu

- pozyskanie wiedzy na temat struktury i funkcjonowania reklam w warstwie obrazowej i słownej;
- wykształcenie umiejętności analizowania i interpretowania komunikatów reklamowych;
- rozwinięcie umiejętności kreatywnego i celowanego konstruowania reklam;
- doskonalenie umiejętności pracy w zespole.

Opis przedmiotu

Zajęcia są poświęcone podstawowym procesom zarządzania reklamą: planowaniu, organizacji, realizacji i kontroli efektywności działań reklamowych. Studenci są zaznajamiani m.in. z narzędziami analizy sytuacji rynkowej na potrzeby kampanii reklamowej, ustalaniem i rozpoznawaniem grup docelowych, formowaniem celów kampanii reklamowej, zasadami i technikami kreatywnego tworzenia reklamy w warstwie obrazowania i oddziaływania słowem. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem analiz studiów przypadków, licznych przykładów oraz projektów grupowych.