czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Regiony turystyczne


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 30.0 15.0 4.0
Suma 30.0 15.0 4.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Pstrocka-Rak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr I. Gruszka, adiunkt,
dr M. Pstrocka-Rak, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Uświadomienie przestrzennego charakteru regionu turystycznego i uwarunkowań jego delimitacji / regionalizacji turystycznej w zależności od dostępności źródeł danych oraz turystycznej jednostki przestrzennej. 

2. Ukazanie podejść i kryteriów leżących u podstaw regionalizacji turystycznej wraz zarysowaniem efektów końcowych w postaci regionalizacji turystycznych.

Opis przedmiotu

Zakres przedmiotu obejmuje podstawowe koncepcje regionu, np. w ujęciu fizycznogeograficznym, społeczno-ekonomicznym, jak i historyczno-kulturowym, mające znaczenie dla delimitacji regionów turystycznych. Zaprezentowane zostaną też najważniejsze regionalizacje turystyczne Polski, Europy i świata oraz struktura przestrzenna ruchu turystycznego na świecie.

Podczas ćwiczeń studenci mają możliwość wykształcić praktyczne umiejętności opisu, identyfikacji i delimitacji regionów turystycznych w różnych skalach przestrzennych.