środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Antropologia kulturowa
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Społecznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Jabłonkowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Dziedzic, adiunkt,
dr J. Jabłonkowska, adiunkt

Cel przedmiotu

- poznanie elementarnych pojęć i prawideł, związanych z procesem kształtowania się ludzkiej kultury, a będących  podstawą opisu i interpretowania zjawisk współczesnego świata;

- zrozumienie źródeł i znaczenia odmienności (specyfiki) kultur i religii współczesnego świata.

Opis przedmiotu

Na wykładach student pozna źródła kształtowania się ludzkiej kultury od czasów paleolitu i uwarunkowania rozwoju społeczności ludzkich w perspektywie historycznej i przestrzenno-geograficznej. Będzie mógł zadać i poszukać odpowiedzi na od wieków nurtujące ludzkość pytanie: "Co zostało nam, co wszystko wiemy; dla których żadna z dawnych wiar już nie wystarcza? Jakaż przeciw włóczni złego twoja tarcza? Człowieku...". Zdobyta wiedza pozwoli mu zrozumieć różnorodność kulturową i religijną świata, zauważyć zjawiska związane z rozwojem i przemianami kulturowymi poszczególnych społeczeństw, uformować własną opinię o przemianach kulturowych związanych z globalizacją.