czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Biologiczne skutki aktywności ruchowej
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1: Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Fizjologii i Biochemii

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. I. Wierzbicka-Damska, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Hebisz, adiunkt,
dr P. Hebisz, adiunkt,
dr A. Jastrzębska, adiunkt,
dr hab. E. Murawska-Ciałowicz, prof. AWF Wrocław,
dr B. Ochmann, adiunkt,
prof. dr hab. M. Zatoń, prof. zw.

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie poznania podstawowych funkcji organizmu człowieka.

2. Umożliwia poznanie reakcji organizmu człowieka na różne czynniki środowiskowe: zmianę wysokości nad poziomem morza (prężności tlenu), zwiększonej prężności dwutlenku węgla, wysiłki wykonywane w lesie, nad wodą lub w wodzie, w powietrzu (szybownictwo, baloniarstwo, szybownictwo) 

3. Umożliwienie zdobycia wiedzy na temat  wyboru właściwych dla okresu ontogenezy rozwojowych bodźców wysiłkowych i oceny ich skutków adaptacyjnych.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające studentom poznanie   mechanizmów regulacji metabolicznej na poziomie komórkowym, tkankowym, narządowym oraz ogólnoustrojowym bieżących i przedłużonych i utrwalonych  zmian będących konsekwencją przebywania w różnych warunkach środowiska naturalnego.Daje możliwość nabycia umiejętności samodzielnej, prawidłowej oceny reakcji organizmu na bodźce o charakterze wysiłkowym zależne od ich siły, czasu działania i rodzaju.