środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

OUTDOOR

Nazwa przedmiotu

Ekstremalne formy rekreacji wodnej


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 15.0 20.0 3.0
Suma 15.0 20.0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Trener Outdoor

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr W. Bigiel, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr W. Bigiel, asystent,
dr P. Zarzycki, adiunkt

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów ze specyfiką ekstremalnych form rekreacji wodnej.

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do organizacji bezpiecznych spływów raftingowych (pontonowych) i hydrospeedowych.

Organizacja szkoleń outdoorowych z wykorzystaniem różnorodnych form ekstremalnej rekreacji wodnej

Opis przedmiotu

Studenci uczą się zachowań w warunkach rzeki górskiej.Podczas zajęć studenci poznają możliwości wykorzystania warunków szybko płynącej wody i specjalistycznego sprzętu, do realizacji zadań w tzw. szkoleniach "miękkich" - np umiejętność wykreowania lidera, umiejętność scalenia grupy itp.