środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Techniki relaksacyjne w rekreacji

Nazwa przedmiotu

Techniki relaksacyjne w wodzie
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Techniki relaksacyjne w rekreacji

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_12_I_S_25 - Teoria i metodyka pływania

Jednostka prowadząca

Katedra pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Kwaśna, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Antoniak-Lewandowska, wykładowca,
dr M. Chrobot, adiunkt,
dr A. Klarowicz, adiunkt,
dr A. Kwaśna, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Uświadomienie studentom możliwości wykorzystania środowiska wodnego w celu relaksacji;

2. Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą metod relaksacji w wodzie;

Opis przedmiotu

Zajęcia pozwalają studentom nabyć wiedzę z zakresu metod relaksacji w wodzie oraz wykorzystać ją podczas zajęć praktycznych w środowisku wodnym. Dodatkowo w praktyce mogą oni poczuć oddziaływanie wody na organizm człowieka podczas wykonywania różnego rodzaju zadań związanych z relaksacją.