środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Techniki relaksacji w rekreacji

Nazwa przedmiotu

Relaksacja i medytacja w różnych kulturach


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 25.0 0.0 2.0
Suma 25.0 0.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Techniki relaksacyjne w rekreacji

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Boroń-Krupińska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Boroń-Krupińska, adiunkt,
dr hab. L. Kulmatycki, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

C1- umożliwienie studentom zapoznania się z historią i kulturowymi podstawami funkcjonowania technik relaksacji i medytacji w różnych kulturach
C2-umożliwienie przyswojenia wiedzy na temat głównych okresów i form rozwoju technik relaksacyjnych 
C3- umożliwienie studentom nabycia umiejętności krytycznej analizy treści dotyczących różnych technik i metod relaksacji


Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów z z historią i kulturowymi podstawami funkcjonowania technik relaksacji i medytacji w różnych kulturach W ramach przedmiotu student definiuje główne okresy i formy rozwoju technik relaksacyjnych, a także zdobywa umiejętności krytycznej analizy treści dotyczących różnych technik i metod relaksacji.