środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Masaż relaksacyjny
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. niemiecki,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Techniki relaksacyjne w rekreacji

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Sportu Osób Niepełnosprawnych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr E. Szczuka, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr E. Szczuka, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zaznajomienie studenta z różnymi metodami pracy z ciałem, które wykorzystują wybrane techniki masażu relaksacyjnego w celach związanych z redukcją nadmiernego stresu i stanów zmęczenia psychofizycznego organizmu, rozwojem osobistym oraz w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.

2. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie podstawowych metod i technik profilaktycznego masażu relaksacyjnego. 

3. Nabycie wiedzy dotyczącej właściwego planowania zabiegów masażu, prawidłowego wykorzystania poszczególnych metod i technik masażu relaksacyjnego w odnowie psychosomatycznej ludzi zdrowych. 

Opis przedmiotu

Przedmiot jest prowadzony przez jeden semestr w formie ćwiczeń. Zaliczenie przedmiotu ma charakter teoretyczny i praktyczny. Zaliczenie praktyczne przedmiotu wiąże się z umiejętnością, poprawnego wykonania, pod względem metodyki, wybranych metod i technik masażu relaksacyjnego. Zaliczenie teoretyczne przeprowadzane jest w oparciu o oceny z pisemnych sprawdzianów oraz test końcowy i obejmuje następujące zagadnienia: 

1. Specyfika oddziaływania masażu relaksacyjnego na sferę psychosomatyczną i świadomościową osoby poddawanej tego rodzaju zabiegom.

2. Aspekty techniczne masażu i procedury związane z jego prawidłowym zaplanowaniem oraz przeprowadzeniem.

3. Etyczne aspekty masażu relaksacyjnego.