czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 25.0 10.0 2.0
Suma 25.0 10.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_12_I_S_01 - Ekonomia,
KTIR_12_I_S_20 - Ekonomika turystyki i rekreacji,
KTIR_13_S_I_21 - Obsługa ruchu turystycznego,
KTIR_12_I_S_23 - Organizacja ruchu turystycznego,
KTIR_13_S_I_27 - Prawo w turystyce i rekreacji

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Fedyk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr W. Fedyk, adiunkt

Cel przedmiotu

  • Umożliwienie osiągnięcia biegłości w posługiwaniu się aparatem pojęciowym z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym.
  • Umożliwienie poznania podstawowych koncepcji, metod i modeli zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym, rozumienie ich wzajemnych współzależności.
  • Umożliwienie zdobycia umiejętność analizy strategicznej przedsiębiorstwa turystycznego i rekreacyjnego jako narzędzie sprawnego zarządzania.
  • Umożliwienie zdobycia umiejętność opracowywania strategii rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego i rekreacyjnego i modelu zarządzania firmą i jej usługami oraz produktem.

Opis przedmiotu

Przedmiot "Zarządzenie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym" adresowany jest do studentów/tek kierunku Turystyka i Rekreacja planujących pełnienie funkcji menedżerskich i eksperckich na rynku turystycznym czy rekreacyjnym w różnych formach aktywności zawodowej, podejmowanej w obrębie poszczególnych sektorów gospodarki turystycznej i sfery rekreacji, w tym w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i społecznych czy publicznych. Zagadnienia realizowane w ramach przedmiotu w formie wykładów i ćwiczeń mają za cel dostarczenie studentowi/tce niezbędnej wiedzy (teorii i technik) i praktycznych umiejętności w zakresie uwarunkowań, możliwości oraz zasad praktycznego zarządzania firmą przy różnych typach przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych.