czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

Organizacja Przedsięwzięć Rekreacyjnych

Nazwa przedmiotu

Projektowanie usług związanych z aktywnością w środowisku wodnym


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 15.0 15.0 2.0
Suma 15.0 15.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. W. Wiesner, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Kunysz, adiunkt,
dr hab. W. Wiesner, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnymi zasadami prowadzenia działalności gospodarczej, zasadami i mechanizmami świadczenia usług w branży sektora  rekreacyjno – turystycznego, w zakresie nowoczesnych form sportów wodnych. 

W czasie zajęć studenci opanowywać będą wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania usługami w  sportach wodnych, podstawowymi nowoczesnymi działaniami marketingowymi uwzględniającymi specyfikę tych dyscyplin oraz podstawowymi zasadami kształcenia i zarządzania kadrami na potrzeby rekreacji

Opis przedmiotu


Na przestrzeni ostatnich 10 lat, wraz z dynamicznym rozwojem sektora usług rekreacyjno- turystycznych zauważyć można ogromne przeobrażenia w zakresie działalności podmiotów zajmujących się sportami wodnymi. Na szczególną uwagę zasługują sporty takie jak windsurfing, kitesurfing czy wakeboard. W Polsce powstało wiele wakeparków oraz dużych szkół i wypożyczalni sprzętu windsurfingowego i kitesurfingowego. Sprzedaż chociażby sprzętu kitesurfingowego w Polsce osiągnął w zeszłym roku poziom około 5 tyś. kompletów, co daje obrót około 22-23 mln. Złotych.

 W czasach dużej konkurencji na rynku, działalność każdego z podmiotów i generowanie zysków nie jest możliwe bez profesjonalnego przygotowania specjalistycznej kadry, zarówno kierowniczej, logistycznej, PR-owej jak i instruktorskiej. Obecnie rynek zmaga się z bardzo dużym problemem braku w/w kadry, ponieważ żadna z uczelni w Polsce nie kształci studentów w tym zakresie, co jest niewątpliwie szansą wykorzystania istniejącej niszy.

W ramach modułu studenci zostaną zapoznani z aktualnymi zasadami prowadzenia działalności gospodarczej, zasadami i mechanizmami świadczenia usług w branży sektora  rekreacyjno – turystycznego, w zakresie nowoczesnych form sportów wodnych. Dodatkowo studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania usługami w w/w sportach wodnych, podstawowymi nowoczesnymi działaniami marketingowymi uwzględniającymi specyfikę tych dyscyplin oraz podstawowymi zasadami kształcenia i zarządzania kadrami na potrzeby rekreacji.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń  oraz zajęć terenowych w najlepszych firmach w Polsce świadczących w/w usługi.