środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Projektowanie usług rekreacyjnych dla klienta specjalnych potrzeb


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 15.0 20.0 3.0
Suma 15.0 20.0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_12_I_S_06 - Podstawy rekreacji

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr B. Blachura, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr B. Blachura, adiunkt,
dr U. Szczepanik, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 -umozliwienie zdobycia wiedzy dotyczącej  programowania procesu rekreacji

C2- umożliwienie nabywania umiejętności  projektowania przedsięwzięć rekreacyjnych

C3 - umożliwienie nabywania kompetencji społecznych niezbędnych do postrzegania relacji pomiędzy rekreacją ruchową a zdrowiem 

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się studentów z problematyką programowania procesu rekreacji, doskonalenia umiejętności projektowania i realizacji przedsięwzięć rekreacyjnych oraz zdobycia kompetencji świadomego podejścia do znaczenia rekreacji ruchowej w życiu człowieka