środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Projektowanie gier dla wszystkich


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 20.0 20.0 3.0
Suma 20.0 20.0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Czermak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Czermak, adiunkt,
dr J. Grobelny, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie zdobycia wiedzy o zastosowaniu gier na rynku rekreacyjnym, edukacyjnym i szkoleniowym.

2. Umożliwienie nabywania wybranych kompetencji społecznych rozwijanych poprzez realizację i uczestnictwo w procesie projektowania gier.

3. Praktyczne przygotowanie do projektowania i realizacji zajęć z gier z różnymi grupami społecznymi, kształcącymi określone kompetencje społeczne.

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student zdobędzie wiedzę o możliwości zastosowania mechanizmów gier wykorzystywanych do podnoszenia jakości procesu edukacyjnego i szkoleniowego a także efektywności w pracy zawodowej poprzez rozwój kompetencji społecznych. Student zdobędzie umiejętność programowania i realizacji wybranych gier (biernych i ruchowych) podnoszących poziom wybranych kompetencji społecznych.