środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Organizator Przedsięwzięć Rekreacyjnych

Nazwa przedmiotu

Sporty rekreacyjne


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 0 20.0 2.0
2 3 --- --- ---
2 4 0 20.0 1.0
Suma 0 40.0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć rekreacyjnych

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Zarzycki, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Zarzycki, adiunkt

Cel przedmiotu

Umożliwienie zdobycia wiedzy oraz umiejętności ruchowych uczestników zajęć z wybranymi innowacyjnymi sportami rekreacyjnymi, które w konsekwencji stanowić będą podstawowy warsztat pracy w przyszłej aktywności zawodowej

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student zapozna się z wybranymi innowacyjnymi sportami rekreacyjnymi w zakresie właściwości ich podejmowania, dostępnej infrastruktury i współczesnego sprzętu, przepisów oraz podstawowych zasad i scenariuszy ich rozgrywania. Ponadto student uczestnicząc w zajęcie kształtowa będzie specjalistyczne umiejętności ruchowe oraz technikę wykorzystywaną podczas gry właściwej.