środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Organizacja Przedsięwzięć Turystycznych

Nazwa przedmiotu

Praktyka zawodowa 2

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł praktyk

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_S_I_15 - Ekonomika turystyki i rekreacji,
KTIR_12_I_S_33 - Obsługa ruchu turystycznego,
KTIR_12_I_S_23 - Organizacja ruchu turystycznego,
KTIR_12_I_S_43 - Prawo w turystyce i rekreacji,
STIR_12_II_N_06 - Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Sołtysik, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Dziedzic, adiunkt,
dr W. Fedyk, adiunkt,
prof. dr hab. J. Olearnik, prof. zw.,
dr hab. P. Oleśniewicz, prof. AWF Wrocław,
dr T. Smolarski, adiunkt,
dr hab. M. Sołtysik, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

1.  Weryfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych podczas kształcenia na Kierunku Turystyka i Rekreacja poprzez odbycie praktyki w wyspecjalizowanej jednostce.

2.  Poszerzenie merytorycznej i specjalistycznej wiedzy z zakresu turystyki oraz w zakresie powiązanym z tematem pracy magisterskiej.

3.  Próba nawiązania współpracy z różnymi podmiotami realizującymi określone zadania z zakresu turystyki i powiązanych z tematem pracy magisterskiej oraz ocena rzeczywistych możliwości przyszłego działania, a także skonfrontowanie tych możliwości z własną wizją pracy zawodowej.

4. Zgromadzenie i weryfikacja danych merytorycznych na potrzeby wykonania pracy magisterskiej, w tym m.in.: pozyskanie danych źródłowych, analiza studium przypadków, badania terenowe, itp.

Opis przedmiotu

Praktyka zawodowa dla Studentów (-tek) I roku II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na specjalności Organizator Przedsięwzięć Turystycznych w wymiarze 75 godzin skorelowana jest w sferze merytoryczno - organizacyjnej (zakres i miejsce realizacji) z wybranym tematem pracy magisterskiej danej osoby. Kluczowym założeniem dydaktycznym jest kształtowanie specjalistycznych umiejętności, wiedzy i kompetencji oraz samodzielności i odpowiedzialności Studenta (-tki) za podejmowane zadania realizowane w wyspecjalizowanych jednostkach sektora turystyki. Celem strategicznym jest jednocześnie weryfikacja uzyskanej w toku studiów wiedzy teoretycznej poprzez praktyczne działania w wyspecjalizowanych podmiotach gospodarki turystycznej pozwalające także na zgromadzenie danych merytorycznych i obserwacji empirycznych istotnych dla przygotowania pracy magisterskiej. Realizacja praktyki (w ujęciu organizacyjnym) i całość jej zadań merytorycznych - ściśle powiązana jest i wynika z treści obowiązującego Zarządzenia Dziekana oraz z obowiązującego Dziennika Praktyki.