sobota, 18 maja 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: TIR_16_II_S

Kierunek: Turystyka i Rekreacja

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Moduł wyboru specjalności - Techniki relaksacyjne w rekreacji
1.  Masaż relaksacyjny
(STIR_12_II_S_02)
0 15.0 35 0
15.0
2.0
2.  Psychosomatyczne ćwiczenia jogi
(KTIR_13_II_S_14)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
3.  Metodyka technik relaksacyjnych
(KTIR_13_II_S_16)
10.0 30.0 60 10.0
15.0
2.0
0
15.0
2.0
4.  Relaksacja i medytacja w różnych kulturach
(STIR_12_II_S_04)
15.0 0.0 35 15.0
0.0
2.0
5.  Stres w teorii i praktyce
(KTIR_13_II_S_15)
20.0 20.0 85 10.0
10.0
2.0
10.0
10.0
3.0
6.  Fizjologiczne metody kontroli relaksacji
(KTIR_13_II_S_18)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
7.  Techniki relaksacyjne w wodzie
(STIR_12_II_S_07)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
8.  Emisja i higiena głosu
(KTIR_13_II_S_25)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
9.  Ćwiczenia świadomości ciała
(KTIR_13_II_S_26)
0 15.0 35 0
15.0
2.0
10.  Podstawy dietetyki
(KTIR_13_II_S_27)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
11.  Relaksacyjne formy ekspresji ruchowej
(KTIR_13_II_S_28)
5.0 20.0 25 5.0
20.0
2.0
12.  Trening progresywny Jacobsona
(KTIR_13_II_S_30)
5.0 20.0 25 5.0
20.0
2.0
13.  Ćwiczenia koncentracji i medytacji
(KTIR_13_II_S_31)
5.0 20.0 25 5.0
20.0
2.0
14.  Teoria i praktyka ćwiczeń siłowych i rozciągających
(STIR_12_II_S_51)
5.0 15.0 30 5.0
15.0
2.0
15.  Trening autogenny Schultza
(KTIR_13_II_S_33)
5.0 20.0 25 5.0
20.0
2.0
II Moduł wyboru specjalności - Rekreacja ruchowa
1.  Atrakcje rekreacyjne Polski - objazd
(STIR_12_II_S_14)
0 60.0 15 0
60.0
3.0
2.  Fundusze unijne w turystyce i rekreacji
(STIR_12_II_S_16)
20.0 10.0 45 20.0
10.0
3.0
3.  Metodyka pracy animatora czasu wolnego
(STIR_12_II_S_17)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
4.  Pierwsza pomoc przedlekarska
(KTIR_13_II_S_52)
0 15.0 35 0
15.0
2.0
5.  Sporty rekreacyjne
(STIR_12_II_S_19)
0 20.0 30 0
20.0
2.0
6.  Projektowanie gier dla wszystkich
(KTIR_13_II_S_53)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
7.  Organizacja usług rekreacyjnych
(STIR_12_II_S_35)
15.0 10.0 75 15.0
10.0
4.0
8.  Rekreacja osób z niepełnosprawnością
(STIR_12_II_S_37)
10.0 10.0 55 10.0
10.0
3.0
9.  Rekreacyjne formy aktywności w środowisku wodnym
(STIR_12_II_S_38)
15.0 15.0 45 15.0
15.0
3.0
10.  Rekreacja i turystyka szkolna
(KTIR_13_II_S_54)
15.0 15.0 45 15.0
15.0
3.0
11.  Rekreacja ruchowa seniorów
(STIR_12_II_S_55)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
12.  Warsztaty animacyjno-rekreacyjne
(KTIR_13_II_S_55)
0 20.0 30 0
20.0
2.0
III Moduł wyboru specjalności - Promocja zdrowia w rekreacji
1.  Biomedyczne podstawy zdrowia
(KTIR_13_II_S_56)
10.0 20.0 70 10.0
20.0
4.0
2.  Filozoficzno-etyczne aspekty zdrowia
(KTIR_13_II_S_57)
15.0 0.0 60 15.0
0.0
3.0
3.  Psychologia zdrowia w praktyce
(KTIR_13_II_S_59)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
4.  Sporty rekreacyjne w środowisku wodnym
(KTIR_13_II_S_58)
0 25.0 25 0
25.0
2.0
5.  Teoria i historia promocji zdrowia
(KTIR_13_II_S_61)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
6.  Emisja i higiena głosu
(KTIR_13_II_S_62)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
7.  Podstawy dietetyki
(KTIR_13_II_S_63)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
8.  Mierniki jakości życia
(KTIR_13_II_S_64)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
9.  Strategie w promocji zdrowia
(KTIR_13_II_S_65)
5.0 25.0 20 5.0
25.0
2.0
10.  Psychospoleczne podstawy zagrożeń zdrowotnych
(KTIR_13_II_S_66)
10.0 20.0 70 10.0
20.0
4.0
11.  Defektologia i niepełnosprawność w rekreacji
(KTIR_13_II_S_67)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
12.  Metody radzenia sobie ze stresem
(KTIR_13_II_S_68)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
13.  Podstawy opracowywania programów promocji zdrowia
(KTIR_13_II_S_69)
5.0 25.0 20 5.0
25.0
2.0
14.  Trening relaksacyjny w praktyce
(KTIR_13_II_S_60)
0 20.0 30 0
20.0
2.0
IV Moduł wyboru specjalności - Organizator przedsięwzięć turystycznych
1.  Kartografia i nawigacja w turystyce
(STIR_12_II_S_08)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
2.  Projektowanie przedsiewzięć turystycznych - ćwiczenia terenowe
(KTIR_13_II_S_70)
0 60.0 65 0
60.0
5.0
3.  Planowanie i organizowanie przedsięwzięć turystycznych
(KTIR_13_II_S_71)
15.0 40.0 45 15.0
40.0
4.0
4.  Partnerstwo publiczno-prywatne w turystyce.
(KTIR_13_II_S_72)
10.0 0 15 10.0
0
1.0
5.  Metody statystyczne w zarządzaniu w turystyce
(KTIR_13_II_S_74)
10.0 15.0 50 10.0
15.0
3.0
6.  Promocja i sprzedaż przedsięwzięć turystycznych (produkt)
(KTIR_13_II_S_73)
15.0 30.0 55 15.0
30.0
4.0
7.  Modele zachowań turystycznych
(KTIR_13_II_S_75)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
8.  Podstawy hotelarstwa
(KTIR_13_II_S_76)
15.0 10.0 50 15.0
10.0
5.0
9.  Organizacja eventów (wydarzeń) turystycznych
(KTIR_13_II_S_77)
10.0 30.0 60 10.0
30.0
4.0
10.  Innowacje w turystyce
(KTIR_13_II_S_78)
10.0 30.0 60 10.0
30.0
4.0
V Moduł : Przedmioty do wyboru
1.  Wychowanie fizyczne
(TIR_15_II_002)
0 60.0 40 0
15.0
1.0
0
15.0
1.0
0
15.0
1.0
0
15.0
1.0
VI Moduł 1: Przedmioty podstawowe
1.  Biologiczne skutki aktywności ruchowej
(KTIR_13_II_S_02)
20.0 10.0 45 20.0
10.0
3.0
2.  Socjologia
(KTIR_13_II_S_08)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
3.  Podstawy statystyki
(KTIR_13_II_S_09)
0 15.0 35 0
15.0
2.0
4.  Anatomia praktyczna
(KTIR_13_II_S_12)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
5.  Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
(KTIR_13_II_S_13)
5.0 10.0 35 5.0
10.0
2.0
VII Moduł 2: Przedmioty kierunkowe
1.  Przedsiębiorczość w turystyce i rekreacji
(KTIR_13_II_S_01)
10.0 10.0 55 10.0
10.0
3.0
2.  Antropologia kulturowa
(KTIR_13_II_S_03)
15.0 0 35 15.0
0
2.0
3.  Bezpieczeństwo w górach i w środowisku wodnym
(KTIR_13_II_S_04)
15.0 0 35 15.0
0
2.0
4.  Aktywność rekreacyjna
(KTIR_13_II_S_05)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
5.  Regiony turystyczne
(KTIR_13_II_S_06)
15.0 15.0 70 15.0
15.0
4.0
6.  Różnorodność środowiska przyrodniczego
(KTIR_13_II_S_07)
15.0 10.0 50 15.0
10.0
3.0
7.  Techniki reklamowe w turystyce i rekreacji
(KTIR_13_II_S_10)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
8.  Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym
(KTIR_12_II_S_06)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
9.  Informatyka w turystyce i rekreacji
(KTIR_12_II_S_07)
5.0 15.0 30 5.0
15.0
2.0
10.  Produkt turystyczny i rekreacyjny
(KTIR_13_II_S_11)
15.0 0 35 15.0
0
2.0
11.  Doradztwo menadżerskie w turystyce i rekreacji
(KTIR_13_II_S_19)
15.0 10.0 50 15.0
10.0
3.0
12.  Polityka turystyczna
(KTIR_13_II_S_20)
15.0 10.0 50 15.0
10.0
3.0
13.  Zagospodarowanie i przestrzenne planowanie turystyczne
(TIR_15_II_001)
20.0 10.0 45 20.0
10.0
3.0
VIII Moduł praktyk
1.  Praktyka zawodowa 2
(TIR_15_II_004)
0 150.0 25 0
150.0
7.0
2.  Praktyka zawodowa 1
(TIR_15_II_003)
0 150.0 25 0
150.0
7.0
IX Moduł: Językowy (student wybiera jeden język nowożytny)
1.  Język angielski w turystyce i rekreacji
(KTIR_13_II_S_23)
0 30.0 45 0
30.0
3.0
X Moduł wyboru specjalności - Hotelarstwo
1.  Podstawy hotelarstwa
(KTIR_13_II_S_79)
10.0 15.0 50 10.0
15.0
3.0
2.  Organizacja i technika pracy w hotelu
(KTIR_13_II_S_80)
20.0 30.0 25 20.0
30.0
3.0
3.  Funkcjonowanie hoteli - ćwiczenia terenowe
(KTIR_13_II_S_81)
0 50.0 50 0
50.0
4.0
4.  Geografia hotelarstwa
(KTIR_13_II_S_82)
10.0 10.0 55 10.0
10.0
3.0
5.  Marketing usług hotelarskich
(KTIR_13_II_S_83)
10.0 20.0 70 10.0
20.0
4.0
6.  Gastronomia i usługi dodatkowe w hotelu
(KTIR_13_II_S_84)
10.0 30.0 60 10.0
30.0
4.0
7.  Podstawy prawne i uwarunkowania funkcjonowania hoteli
(KTIR_13_II_S_85)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
8.  Systemy informatyczne i rezerwacyjne w hotelarstwie
(KTIR_13_II_S_86)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
9.  Kontakty interpersonalne i interkulturowe w hotelarstwie
(KTIR_13_II_S_87)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
10.  Profesjonalna obsługa gościa hotelowego
(KTIR_13_II_S_88)
5.0 25.0 20 5.0
25.0
2.0
11.  Współczesne trendy w hotelarstwie
(KTIR_13_II_S_89)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
XI Moduł wyboru specjalności - Trener Outdoor
1.  Ekstremalne formy rekreacji wodnej
(STIR_12_II_S_20)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
2.  Pierwsza pomoc przedlekarska
(KTIR_13_II_S_35)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
3.  Planowanie i organizacja imprez outdoor
(STIR_12_II_S_22)
10.0 15.0 50 10.0
15.0
3.0
4.  Praca grupowa i budowanie zespołu
(STIR_12_II_S_23)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
5.  Podstawy wspinaczki skałkowej
(STIR_12_II_S_43)
5.0 15.0 30 5.0
15.0
2.0
6.  Turystyka aktywna XXI w.
(KTIR_13_II_S_90)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
7.  Gry i scenariusze zajęć w formie outdoor i indoor
(STIR_12_II_S_40)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
8.  Survivalowe formy zachowań rekreacyjnych
(STIR_12_II_S_24)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
9.  Zarządzanie motywacją w zespołach
(STIR_12_II_S_47)
5.0 10.0 35 5.0
10.0
2.0
10.  Coaching kadry kierowniczej
(KTIR_13_II_S_37)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
11.  Organizacja wyprawy incenitive
(STIR_12_II_S_59)
10.0 35.0 30 10.0
35.0
3.0
12.  Metody odnowy psychofizycznej
(KTIR_13_II_S_36)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
13.  Pozyskiwanie funduszy w rekreacji i turystyce
(KTIR_13_II_S_38)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
14.  Trening decyzyjny
(STIR_12_II_S_46)
0 15.0 35 0
15.0
2.0
15.  Zarządzanie projektami szkoleniowymi w przedsiębiorstwie
(STIR_12_II_S_61)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
1.0
XII Moduł pracy dyplomowej
1.  Obrona pracy dyplomowej (w tym egzamin dyplomowy)
(TIR_17_II_001)
0 0.0 250 0
0.0
10.0
2.  Seminarium magisterskie
(KTIR_12_II_S_09)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
3.  Seminarium pracy dyplomowej (praca własna)
(TIR_15_II_005)
0 0.0 225 0
0.0
1.0
0
0.0
8.0
4.  Metodologia badań naukowych
(TIR_16_II_001)
30.0 0 20 30.0
0
2.0