wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska - nauka pływania
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja instruktorska - Instruktor Rekreacji AWF Wrocław (osoby, które nie zakwalifikowały się w sem. 2-na zajęcia Instr.Sportu obowiązkowo realizują Specjalizację - Instruktor Rekreacji AWF)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_13_S_I_05 - Pływanie

Jednostka prowadząca

Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Chrobot, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Antoniak-Lewandowska, wykładowca,
dr M. Chrobot, adiunkt,
dr M. Fiłon, starszy wykładowca,
dr A. Klarowicz, adiunkt,
dr A. Kwaśna, adiunkt,
dr hab. M. Rejman, profesor Uczelni,
dr Ł. Smołka, adiunkt,
dr S. Szczepan, adiunkt

Cel przedmiotu

Opanowanie podstawowych zasad bezpiecznej organizacji zajęć z pływania na krytych pływalniach oraz otwartych przestrzeniach wodnych podczas różnych form zajęć rekreacyjnych.

Zapoznanie z fizycznymi i biomechanicznymi aspektami ciała człowieka zanurzonego w środowisku wodnym oraz standardową techniką pływania jako przejawem optymalnego przemieszczania się człowieka w wodzie.

Zapoznanie się z teoretycznymi i praktycznymi podstawami metodyki zajęć w wodzie, warunkującymi możliwość prowadzenia zajęć w wodzie o charakterze wypoczynkowym i relaksacyjnym.

Poznanie zasad programowania i prowadzenia zajęć w środowisku wodnym o charakterze  zdrowotnym dla osób w różnym wieku i o różnym poziomie umiejętności pływackich.· 
Opanowanie umiejętności programowania, organizacji i obsługi rekreacyjnych form zajęć w środowisku wodnym.
 

Opis przedmiotu

Zajęcia ze specjalizacji instruktorskiej realizowane dla kierunku Turystyka i Rekreacja obejmują dwa semestry. Głównym założeniem jest poznanie zasad prowadzenia zajęć w środowisku wodnym o charakterze zdrowotnym dla osób w różnym wieku i o różnym poziomie umiejętności pływackich. Studenci opanowują podstawowe zasady bezpiecznej organizacji zajęć z pływania na krytych pływalniach oraz otwartych przestrzeniach wodnych. Poznają teoretyczne i praktyczne podstawy metodyki zajęć w wodzie o charakterze wypoczynkowym i relaksacyjnym. Uczestnicy zajęć nabywają umiejętności organizacji i obsługi rekreacyjnych form zajęć w środowisku wodnym.