wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska - gry rekreacyjne - baseball
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja instruktorska - Instruktor Rekreacji AWF Wrocław (osoby, które nie zakwalifikowały się w sem. 2-na zajęcia Instr.Sportu obowiązkowo realizują Specjalizację - Instruktor Rekreacji AWF)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Kałużny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Kałużny, adiunkt

Cel przedmiotu

Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę pedagogiczną i metodyczną z zakresu baseballu w procesie edukacji fizycznej dzieci i młodzieży; w podstawowe umiejętności prowadzenia i organizowania zajęć z baseballu w procesie treningowym. Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie: wywołania zainteresowania grą jako dyscypliną sportu; rozpoznania uzdolnień do gry.

Opis przedmiotu

metodyka oceny i nauczania gry, przepisy zachowania się w grze, skuteczność działania w grze, jako podstawa nauczania specjalnych umiejętności ruchowych: podania piłki, chwyt piłki, uderzenia piłki, poruszanie się w ataku, poruszanie się w obronie. Zasady wykonywania specjalnych czynności ruchowych. Metody doskonalenia i oceny zdolności koordynacyjnych i form przejawiania się szybkości. Metody doskonalenia i oceny gibkości ciała i ruchomości kończyn. Metody oceny efektów ćwiczenia rozwoju fizycznego i sprawności umysłowej. Programowanie cyklu kształcenia zawodniczego w strukturach systemu szkolnego. Organizacja współzawodnictwa (systemy rozgrywek).