wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska - żeglarstwo jachtowe
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja instruktorska - Instruktor Rekreacji AWF Wrocław (osoby, które nie zakwalifikowały się w sem. 2-na zajęcia Instr.Sportu obowiązkowo realizują Specjalizację - Instruktor Rekreacji AWF)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Błacha, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Błacha, adiunkt,
mgr P. Piwowarczyk, asystent

Cel przedmiotu

zapoznanie studenta z teoretycznymi i praktycznymi zasadami prowadzenia i organizacji zajęć rekreacyjno – turystycznych w żeglarstwie śródlądowym

Opis przedmiotu

Na zajęcia mogą wpisać się studenci, którzy uczestniczą w  ścieżce dydaktycznej z żeglarstwa jachtowego, a także osoby, które posiadają stopień żeglarza jachtowego (lub wyższy stopień) lub uzyskają stopień żeglarski przed przystąpieniem do egzaminu instruktorskiego (zdają egzamin na stopień żeglarski). Program zajęć obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Jest realizowany na zajęciach we Wrocławiu oraz na Przystani Żeglarskiej AWF Wrocław w Olejnicy. W treściach programowych są zawarte zagadnienia z zakresu teorii i metodyki prowadzenia zajęć z żeglarstwa jachtowego oraz zasad organizacji zajęć rekreacyjno – turystycznych w żeglarstwie jachtowym. Student nabywa umiejętności samodzielnego prowadzenia jacht mieczowego jednomasztowego do 7,5 m oraz zna metodykę nauczania  na poziomie ABC żeglarstwa (przygotowanie jacht u do żeglugi, ćwiczenia przygotowawcze do manewrów główny oraz manewry główne zwrot przez sztag i zwrot przez rufę). Umie zorganizować zajęcia rekreacyjnie z żeglarstwa na poziomie rejsu żeglarskiego śródladowego lub regat rekreacyjnych na jachtach śródladowych do 7,5 m.