wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

Rekreacja Ruchowa

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska - narciarstwo powszechne - zjazdowe
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja instruktorska - Instruktor Rekreacji AWF Wrocław (osoby, które nie zakwalifikowały się w sem. 2-na zajęcia Instr.Sportu obowiązkowo realizują Specjalizację - Instruktor Rekreacji AWF)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_12_I_S_06 - Podstawy rekreacji,
TIR_15_I_002 - Programowanie i metodyka rekreacji

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr B. Blachura, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr B. Blachura, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - Wyposażenie studentów w wiedzę  z zakresu programowania i organizacji zajęć uczenia się i nauczania rekreacyjnego narciarstwa zjazdowego z uwzględnieniem specyfiki środowiska geograficznego.  

C2 - doskonalenie umiejętności techniki jazdy na nartach oraz zapoznanie studentów z metodyką uczenia sie i nauczania narciarstwa zjazdowego osób w różnym wieku i poziomie sprawności narciarskiej.

C3-  zdobycie kompetencji społecznych niezbędnych do organizacji rekreacyjnych masowych imprez narciarskich z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa dla osób w różnym wieku. 

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów ze specyfika bezpiecznego i skutecznego nauczania techniki narciarskiej z uwzględnieniem specyfiki środowiska górskiego. W ramach przedmiotu student zdobędzie umiejętności z zakresu programowania i organizacji zajęć narciarskich i masowych imprez rekreacyjnych. Zdobędzie kompetencje kreatywnego organizowania zimowego wypoczynku dla osób w różnym wieku realizowanego w formie  rekreacji narciarskiej